วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / พะเยา
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้บริโภคฯ และเครือข่าย จัดเสวนาความก้าวหน้าสภาผู้บริโภค รักษาสิทธิของประชาชน
: 18 ก.ค. 63
311

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อ.เมือง จ.พะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้บริโภคฯ และองค์กรเครือข่าย จัดเวทีการขับเคลื่อนสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยนายต่วนกฤษ  จันทะนะ ประธานสภาผู้บริโภคและคณะกรรมการสภาผู้บริโภค จ.พะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานความคืบและกรณีประเด็นปัญหาต่างๆของการตจัดตั้งสภาผู้บริโภคในมิติต่างๆ

นายต่วนกฤษ  เปิดเผยว่า สภาผู้บริโภค จ.พะเยา ตั้งมาแล้วเกือบ 4 ปี มีสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆถึง 32 องค์กร มีการร้องเรียนไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นจำนวนมากโดยมีปัญหาเรื่อง อาหาร ยาและเครื่องสำอางอยู่ในอันดับต้นๆ เช่น อาหารหมดอายุแล้วยังนำมาจำหน่ายต่อ  วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไม่ชัดเจน ฉลากกำกับไม่เป็นภาษาไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเสมือนยารักษาโรค โดยที่ไม่มีการควบคุม หรือกำกับดูแลอย่างทั่วถึง เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เร่งผิวขาว หน้าเด้ง หน้าใส หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพทางเพศ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค แล้วยังมีปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ และสุดท้ายเป็นเรื่องการบริการขนส่งสาธารณะ ที่แพงเกินจริง ขับประมาทหวาดเสียวและการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ในขณะที่นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาพะเยา เปิดเผยว่า การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ 1ปีผ่านไป... สภาองค์กรของผู้บริโภค...ความท้าทายกับการจัดตั้งสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา “ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางคณะทำงานพยายามจะผลักดันให้เกิดสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เพื่อรักษาสิทธิในด้านต่างๆของคนพะเยาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าหรือการใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมานานและไม่ค่อยได้รับการแก้ไข ผู้บริโภคไม่รู้ตัวว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น จึงต้องมีการประชุมเสวนาเพื่อวางแผน หรือหาแนวทางในการขับเคลื่อนสภาผู้บริโภคให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวพะเยาได้อย่างแท้จริง.

ภาพ/ข่าว สราวุธ  ตั้งประเสริฐ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ