วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / แพร่
เทศบาลเมืองแพร่รณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน
: 15 ม.ค. 63
248

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 15 ม.ค.63 ที่สถานีตรวจคุณภาพ อากาศตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ ตรวจวัด PM 2.5 ได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีตัวชีวัดคุณภาพอากาศ 172 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งกระทะา สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ทางเทศบาลเมืองแพร่โดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เปิดการพ่นละอองน้ำและนำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ออกกวาดล้าง ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ เพื่อสุขภาพของประชาชน โดยจะออกทำความสะอาดถนนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ โดยได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจุดตรวจยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ได้มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ เพื่อลดและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน.

ข่าว/ภาพ  พิจิตร สมศักดิ์  / สุธัญญา อ้ายนันท์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ