วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / แพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดแพร่
: 16 ม.ค. 63
286

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 เวลา 09.40 น. ที่หอประชุมโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลอง และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 998 ชุด  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รายงานสถานการณ์ภัยหนาวและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้มอบอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ภัยหนาวปี พ.ศ.2563 จังหวัดแพร่ได้สำรวจและมีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 71,065 ชุด และได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โดยมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วรวม 3,141 ชุด คิดเป็นร้อยละ 4.41 สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอลอง ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 7,767 ชุด

จากนั้นองคมนตรี และคณะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับนายศรีเลย จันเขียว อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง  ป่วยแขนขาอ่อนแรง อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรชาย มีรายได้เบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นางแก้ว สนแก้ว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ อาศัยกับลูกสาว มีรายได้เบี้ยยังชีพ 800 บาท/เดือน

ต่อมา ที่หอประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 998 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายอิศรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย รายงานสถานการณ์ภัยหนาวและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอเด่นชัยมีประชาชนที่ต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 8,705 ชุด มีการแจกจ่ายไปแล้ว 600 ชุด คิดเป็นร้อยละ 6.89

จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายเสร็ฐ องค์สะอิ้ง อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 270 หมู่ 7 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบ อาศัยกับภรรยา มีรายได้เบี้ยผู้พิการ 800 บาท/เดือน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน และและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นางเหรียญ เรือนคำ อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งผิวหนัง อาศัยอยู่กับลูกสาว มีรายได้เบี้ยผู้พิการ 800 บาท/เดือน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน.

ข่าว/ภาพ  พิจิตร สมศักดิ์  สุธัญญา อ้ายนันท์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ