วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / ลำปาง
จ.ลําปางฮือฮาผึ้งหลวง หนีไฟป่า มาอยู่ว้ดทํารังแปลกคล้ายแผนที่
: 11 พ.ค. 63
255

ชาวบัานลําปางฮือฮาแห่มาขอโชคจากรังผึ้งหลวงหวังช่วยในยามเดือดรัอน เจ้าอาวาสเผยผึ้งหลวงรังนี้น่าจะเป็นผึ้งกลุ่มเดิมที่เคยมาทํารังเมื่อกลางปี พ.ศ.2562 และเป็นช่วงฤดูไฟป่าชุกอาจอพยบหนีไฟป่ามาผึงเขตอภัยทานเตือนชาวบัานทีมาดูร้งผึ้งเพื่อเสี่ยงโชคอย่าใส่นัำหอมกลิ่นฉุนมีโยมหลายรายโดนผึ้งต่อยมาแล้ว ที่วัดบัานหัวฝาย เลขที่ 298 ม.4 ต.กลัวยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง มีชาวบ้านจํานวนมากทัยอยกันมาดูผึ้งหลวงและขอโชคจากผึ้งมากลายวันแลัว ต่อมาเมื่อวันที่11พ.ค. 2563ผูัสื่อข่าวจึงไปตรวจสอบและเข้าพบพระทิวานนท์ ธิวังโส เจ้าอาวาส และได้เปิดเผยว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์เหมือนกันว่าผึังหลวงทํารังติดกับเชิงหนัามุขพระวิหารคลัายแผนทีแห่งประเทศไทยมากและผึังรังนีัน่าจะเป็นผึังกลุ่มเดิมที่เคยมาทํารังที่วัดเมื่อกลางปี พ.ศ.2562 และเป็นช่วงเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักเพราะวัดอยู่ห่างจากเอยพระบาทไม่ถึง3 ก.ม.ส่วนชาวบัานก็คงขอโชคขอพรจากระงผึ้งตามความเชื่อถือของเขาซึ่งตนเองก็ไม่อาจสั่งหัามไดัและอนุญาติเข้าดูไดัเพราะผึังหลวงใหญ่มากจุดน่าสังเกตุผึังทํารังเป็นแผนที่เหมือนทําตามแนวที่วาดไว้ สําหรับวิหารหลังนีัพระทิวานนท์ เจัาอาวาสกล่าวว่าก่อสร้างเมื่อวันที่10ม.ค. พ.ศ.2522 ทุกวันนี้ยังมีศรัทธาญาติโยมรูัจากข่าวลือตามคําบอกเล่าต่างพากันเดินทางมาดูชมกันทุกวัน ซึ่งตนเองก็ไม่อาจหัามไดัเพราะเกิดขากแรงศรัทธาของเขาและการนําไปตีเป็นเลขมงคลก็ไม่ไดัเสียหายอะไร

ข่าว/ภาพ : ผสม ติดธรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ