วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / ลำปาง
ชาวบ้านแห่จับปลาในฝ่ายน้ำล้น หลังระดับน้ำในฝ่ายแห้ง ด้านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ต้องคุมเข้ม ผู้ที่มาจับปลาต้องเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
: 25 พ.ค. 63
256

บริเวณเหนือฝายน้ำล้นห้วยแม่เกี๋ยง บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านผาลาดหมู่ 6 ตำบลแม่ทะ และชาวบ้านบ้านผาลาด หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้นำอุปกรณ์ในการจับปลา ไม่ว่าจะเป็น ยอ แห มาจับปลาที่อยู่ในฝายแห่งนี้กันจำนวนมาก หลังจากที่ น้ำในฝายแหไงนี้ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการทำประปาหมู่บ้าน แห่งนี้ เกิดฝนทิ้งช่วงระยะยาวทำให้น้ำในอ่างแห้งลงต่อเนื่อง จนไม่สามารถที่จะผลิตดน้ำประปาดได้ และทางเทศบาลตำบลแม่ทะ ได้ขุดเจาะบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำมาเสริมในการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่งแล้ว

แต่ทว่า ปลาที่อาศัยอยู่ในฝายที่มีจำนวนมาก และหากปล่อยทิ้งไว้ปลาก็จะตายหรือไม่ก็อาจจะมีคนแอบเข้ามาลักลอบจับปลา ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีมติเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้ามาจับประหลาดได้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่หมู่บ้าน หัวละ 100 บาท ในการเข้ามาจับปลาในฝายแห่งนี้ และทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดลำปาง อย่างเคร่งครัดไม่รวมกลุ่มกัน เว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาจับปลา ซึ่งชาวบ้านที่มาจับปลาต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งได้เปิดให้จับปลาเพียงสองวันคือวันเสาร์ อาทิตย์นี้เท่านั้น จากนั้นก็จะทำการปิด ฝายอีกครั้ง เพื่อรอให้ฝนตกลงมาในพื้นที่เพื่อเติมเต็มน้ำในฝายให้กลับมาเป็นปกติต่อไป.

ข่าว/ภาพ : ผสม ติดธรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ