วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / ลำปาง
ส.ส. เพื่อไทยมอบแอลกอฮอล์ 3 หมื่นลิตร ให้ รพ.14 แห่งทั่วลำปางป้องกันโควิด
: 17 เม.ย. 63
200

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่บริเวณ สำนักงานองค์การส่วนบริหารจังหวัดลำปาง พื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต 2 พรรคเพื่อไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน กว่า 30,000 ลิตร นำมามอบให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดลำปาง 141 แห่ง ทั่วทั้ง จ.ลำปาง ในพื้นที่ 13 อำเภอ

น พ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง. นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และ ผู้อำนวยการ และตัวแทน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งจังหวัดลำปาง เดินทางเข้ามารับมอบ แอลกอฮอล์ ขนาด 95 เปอร์เซ็นต์ โดย ในครั้งนี้ ทาง ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆนั้น ได้นำ มีการ นำ รถเข้ามาขน และเคลื่อนย้าย Alcohol น้ำ เพื่อจะนำไปใช้กับภารกิจเกี่ยวกับ บุคคลากร และ บุคลากรแพทย์ ทางด้าน การ พยาบาลบุคลากร ด้านสาธารณสุขทั้วทั้ง จ ลำปาง เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิช 19 อย่างไรก็ตาม นาย ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต 2 กล่าวว่า ตนเองมีความห่วงใย บุคลากรทางการแพทย์ ของจังหวัดลำปาง หลังทราบว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น เกิด ขาดแคลน แอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดย จะมีการนำไปใช้ ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและดูแลตนเอง และการคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรน่าหรือ โควิช 19 ที่ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ตนเอง จึงได้นำ alcohol จำนวน 30,000 ลิตร มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท นำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 141 แห่ง ของ จังหวัดลำปาง

ข่าว/ภาพ : ผสม ติดธรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ