วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / ลำปาง
ชาวบ้าน จ.ลำปาง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก แม้หลายหน่วยงานจะเร่งให้การช่วยเหลือแล้ว
: 22 เม.ย. 63
318

ชาวบ้านบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ต้องนำภาชนะชนิดที่รองรับน้ำได้มาตักเอาน้ำที่ทางการเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ชาวบ้านเลยขาดน้ำใช้ในรอบ 60 ปี

ชาวบ้าน บ้านแม่วะ หมู่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่นำหม้อแกงมารองรับน้ำ ประปา ที่ทาง หน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ได้นำมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านแห่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการคาดแคลนน้ำน้ำอุปโภค ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งซักผ้า อาบน้ำ และอื่นๆ ที่ประสบปัญหามานานกว่า 1 เดือนแล้ว โดยพบว่า ภาชนะที่นำมารองรับน้ำเพื่อที่จะไปใช้ในครอบครัว ภาชนะทุกชนิดที่สามารถใส่น้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นหม้อแกง ถัง กระติกน้ำ ขวดน้ำพลาสติก และอื่นๆ ที่หาได้ ต่างเอามารองรับน้ำเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนบ้านหลังไหนที่มีแท้งค์น้ำหรือ ตุ่ม โอ่ง ใส่น้ำขนาดใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้เพียงพอต่อการใช้ในเบื้องต้นก่อน เพื่อที่จะได้กระจายไปยังบ้านหลังอื่นๆได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ชาวบ้านไม่มี ภาชนะขนาดใหญ่เพียงพอต่อการบรรจุน้ำมีเพียงกะละมัง ถังน้ำ ทำให้การนำน้ำที่ทางการมาแจกจ่าย ต้องมาเอาน้ำไปใช้วันหลายเที่ยว โดยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ ได้นำถังบรรจุน้ำเพ่อบริโภค ขนาด 2,500 ลิตร มาติดตั้ง กระจายในหมู่บ้าน โดยจะมีรถบรรทุกน้ำประปา บรรทุกน้ำมาเติมทุกวัน เพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่ประสบภัยในการขาดแคลนน้ำ มารองรับน้ำไปใช้นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวมไปถึง หน่วยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ได้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายน้ำแก่ชาวบ้านเป็นประจำ ส่วนชาวบ้านคนไหนพอจะมีรถกระบะละถังน้ำขนาดใหญ่ ก็สามารถไป ไปขอรับน้ำ ได้ที่ เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเหมืองแห่งนี้ มีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ดูแลอยู่ แม้จะเป็นเหมืองร้าง แต่ก็ยังอยู่ในสัมปทาน และอยู่ระหว่างพื้นฟูพื้นที่ขุมเหมืองและโดยรอบเหมือง ในขุมเหมือง มีแหล่งน้ำกักเก็บ มากถึง 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สามารถสูบน้ำแจกจ่ายชาวบ้านได้วันละ 1 พันคิว ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือนร้อนไปได้ในระดับหนึ่ง ด้านชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ในพื้นที่ พึ่งเคยประปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักในรอบ 60 ปีก็ว่า เพราะลำน้ำลำห้วยที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านแห้งขอดมานานหลายเดือนทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน.

ภาพ/ข่าว  ผสม ติดธรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ