วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
อบจ.เร่งสูบน้ำช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
: 09 มิ.ย. 63
334

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ ส.อบจ.พิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ, นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ นายฉลาด ยังเจริญ นายก อบต.ชุมแสงสงคราม และ นายวิรัตน์ พุทธโกษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ชุมแสงสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 2 บ้านชุมแสง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จนทำให้นาข้าวที่เพาะปลูกไว้จำนวนมากขาดน้ำ หลังจาก อบจ.พิษณุโลก ได้รับการร้องขอจาก อบต.ชุมแสงสงคราม จึงได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองหนองใหญ่ ให้เกษตรกรได้สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวของตนเอง ที่เพาะปลูกไว้รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร โดยในวันนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม ได้มารวมตัวกันเพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อน ข้อคิดเห็น และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการที่จะได้น้ำมาทำนา ซึ่งเกษตรกรเข้าใจและทราบดีว่าต้นทุนน้ำในปีนี้มีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตามทาง อบจ.พิษณุโลก รวมถึงสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นจะช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถต่อไป.

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์ ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ