วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเครือข่ายประสาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563
: 24 ธ.ค. 62
214

การเตรียมความพร้อมของ กกต.แต่ละจังหวัด ได้เริ่มมีการทยอยจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กันแล้ว โดยของ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 ที่โรงแรมภัทธารารีสอร์ท แอนด์สปา พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ขึ้น ในหัวข้อ สัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พิษณุโลก และสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงเร็ว ๆ นี้ โดย นางสาวสมิหรา เหล็กพรหม ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พิษณุโลก ได้บรรยายพิเศษ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น” และ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นของสื่อมวลชน”

นางสาวสมิหรา เปิดเผยว่า การอบรมในวันนี้พิษณุโลกถือเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ทั้งนี้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าถึงประชาชน ให้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระเบียบ วิธีการต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสื่อมวลชนจะเป็นส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอยากให้สื่อมวลชนให้ระมัดระวังนำเสนอข่าวที่ถูกต้องในการเลือกตั้งแบบครบถ้วน เพื่อให้การเลือกตั้งไปเป็นอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้หลายฝ่ายต่างถามกันมากว่า เมื่อไรที่จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสักที ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านแล้ว ทาง กกต.แต่ละจังหวัดได้เตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้งพอสมควร เมื่อใดที่มติของ ครม. ออกมา ก็สามารถจัดการเลือกตั้งภายใน 2 เดือน โดย จ.พิษณุโลก มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมดรวม 103 เขต.

 

ข่าว/ภาพ  ยุทธ์  ไกรโชค

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ