วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
หยุดยาวปีใหม่ชวนสัมผัสอากาศหนาวชมดอกคอสมอสขั้นบันได
: 27 ธ.ค. 62
390

สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นหลายพื้นที่  โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น 15 องศา ในช่วงเช้า และมีธรรมชาติสวยงาม รอรับนักท่องเที่ยวไปชมในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทั้งดอกคอสมอส ที่ภูทับสี่ ที่ทำแบบขั้นบันได กำลังเบ่งบานสวยงามในขณะนี้

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ในช่วงนี้ สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นหลายพื้นที่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสภาพอากาศหนาวเย็น ต่างเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนบนภูเขาสูง เพื่อสัมผัสดื่มด่ำอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งก็ไม่ผิดหวังอากาศบนภูเขาสูง ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สภาพอากาศช่วงนี้หนาวจัดในช่วงเช้า อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ที่ภูทับสี่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ได้ปรับพื้นที่ยอดภูเป็นนาขั้นบันได ปลูกพืชผัก ผลไม้ และแปลงดอกไม้เมืองหนาวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะนี้ ดอกคอสมอส กำลังเบ่งบานสวยงามมาก ๆ นักท่องเที่ยวไปเยือนต่างประทับใจ

ด้าน นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้านชุมชนและในช่วงนี้ที่ภูทับสี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง กำลังมีดอกคอสมอส ออกดอกสวยงามตามแปลงนาขั้นบันไดรอนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็ลองไปสัมผัสกับธรรมชาติที่บ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สอบถามได้ที่  โทร.081-7011199 

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์ ไกรโชค

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ