วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
ชาวบ้านระดมช่วยกันทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว จากคลองน้ำที่ไหลมาจากภูเขา หลังระดับน้ำมีปริมาณลดลงค่อนข้างเร็วมาก หวั่นไม่มีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านในฤดูแล้ง
: 28 ธ.ค. 62
269

ผู้สื่อรายงานมาว่า นายนันทอง ทองมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาตอน หมู่ 1 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ได้นำชาวบ้านกว่า 50 คน ช่วยกันทำฝายกั้นน้ำจากคลองนาตอนที่ไหลมาจากภูเขา เนื่องจากระดับน้ำมีปริมาณลดลงค่อนข้างเร็วกว่าทุกปี เกรงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตประปาในช่วงฤดูแล้ง

นายนันทอง  ทองมา ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วมาก จึงได้ทำเรื่องของบประมาณเพื่อซื้อวัสดุในการทำฝายจากทาง อบต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อทำฝายชะลอน้ำจำนวน 2 จุด ในคลองน้ำนาตอน และนำชาวบ้านมาช่วยกันลงแรงทำฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และมีน้ำในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านบ้าน

สำหรับน้ำที่ทำฝายกักเก็บไว้ จะสามารถหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่กว่า 156 ครอบครัว รวมถึงวัดและโรงเรียน ซึ่งหากไม่รีบทำฝายชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากทั้งหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ำจากที่ใด นอกจากน้ำจากคลองนาตอน ที่ไหลลงมาจากภูเขาเพียงสายเดียวเท่านั้น หากภัยแล้งรุนแรงชาวบ้านก็จะเดือดร้อนหนัก ไม่มีน้ำผลิตประปาและน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน.

 

ข่าว/ภาพ  ยุทธ์ ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ