วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
: 05 ก.พ. 63
243

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือ จ.พิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 2 สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองพิษณุโลก และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมเพื่อการรับรู้และความตระหนักต่อสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่แก่ประชาชนที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง เน้นมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ เก้าอี้ พื้น ห้องน้ำ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสร่วมกันเป็นต้น ในครั้งนี้มีการมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาล้างมือไม่ใช้น้ำ แผ่นประชาสัมพันธ์ล้างมือด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ถูกวิธี 7 ท่า คู่มือรู้ทันป้องกันฝุ่น MP 2.5 และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการรับผู้โดยสารทั้งรถทัวร์ รถแท็กซี่ เป็นต้น.

ภาพ/ข่าว  ยุทธ์  ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ