วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
หัวหน้าชุดขุดเจาะบ่อบาดาล กองพลพัฒนาที่ 3 เผย ขุดเจาะบ่อบาดาลจุดแรกสำเร็จแล้ว สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งได้
: 06 ก.พ. 63
311

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 ร.ท.จิรภัทร  ขันทอง หัวหน้าชุดขุดเจาะบ่อบาดาล กองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า การขุดเจาะบ่อบาดาลที่บ้านสระโคล่ หมู่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นฐานแรกในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค วันนี้ได้ขุดเจาะผ่านระดับความลึกไปได้ถึง 150 เมตร จนถึงชั้นน้ำบาดาลได้เป็นผลสำเร็จแล้ว หลังจากเริ่มต้นขุดเจาะบ่อมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 โดยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ทหารของกองพลพัฒนาที่ 3 จำนวน 10 นาย จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 07.00 น. และทำงานต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 22.00 น. และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดำเนินการขยายบ่อโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อคว้านขนาดความกว้างจากเดิม 6 นิ้วเป็น 10 นิ้ว เพื่อทำการสวมปลอกท่อและทำการเป่าลมทำความสะอาดบ่อบาดาลและส่งต่อให้ทีมชุดช่างภาคพื้นอีก 1 ทีม เข้าดำเนินการติดตั้งซับเมอร์สปั้มน้ำบาดาล และสร้างหอสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ต่อไป

ด้าน นายบุญช่วย ส่งเมา ผู้ใหญ่หมู่ 10 บ้านสระโคล่ เปิดเผยว่า ได้รวมตัวกลุ่มประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาช่วยกันทำอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย และรับประทานร่วมกันตั้งเริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทหารได้เข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อจนได้น้ำเป็นแห่งแรกของ จ.พิษณุโลก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วถึงกัน.

ข่าว/ภาพ ยุทธ์  ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ