วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
วัดราชบูรณะ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างฐานและแท่นพระนางพญาองค์ปฐมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
: 06 ก.พ. 63
400

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ นายธนกร ฉายสูตบุตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างฐานและแท่นพระนางพญาองค์ปฐมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและวัดราชบูรณะจากกรุงเทพฯ มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าจำนวนหนึ่ง

โดยยอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ได้เงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 226,912 บาท พระครูสิทธิธรรมวิภัช เปิดเผยว่าวัดราชบูรณะจะดำเนินการสร้างฐานและแท่นพระนางพญาองค์ปฐม เนื้อปัญจโลหะ ที่มีขนาดหน้าตัก 8 เมตร สูง 12 เมตร กว้าง 4 เมตร แต่การก่อสร้างครั้งนี้ยังขาดขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีก เป็นจํานวนมาก สำหรับประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะร่วมสร้างพระนางพญาองค์ปฐม สามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 089-2714787

ข่าว/ภาพ ยุทธ์  ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ