วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
สำนักงานขนส่งพิษณุโลก เชิญชวนประมูลทะเบียน หารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมสนับสนุนโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
: 06 ก.พ. 63
688

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 สี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ออกประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กว” “กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน” โดยมีหมายเลขที่จะประมูลจำนวนทั้งสิ้น 301 หมายเลข รายได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและกิจกรรมส่งเสริมความรู้นักเรียน สำหรับการประมูล จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก   (โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก ชื่อเดิม)

นางสุธีวรรณ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าวันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดพิษณุโลกออกประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย “กว” “กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน” ของจังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งป้ายทะเบียนทั้ง 301 หมายเลข ที่จะทำการประมูลในครั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประมูล คือผู้ชนะการประมูลจะได้เป็นเจ้าของหมายเลขที่ต้องการ 

โดยหมายเลขสวยที่ประมูลได้ สามารถนำไปจดทะเบียนรถได้ทันทีและยังสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม นอกจากนี้หมายเลขที่ได้จากการประมูลถือเป็นสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถโอนสิทธิ์การใช้หมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งรายได้จากการประมูลดังกล่าวจะ นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050

ข่าว/ภาพ ยุทธ์ ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ