วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการละครเร่รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน หรือ "ละครดาวลูกไก่" ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
: 13 ก.พ. 63
387

 

ช่วงค่ำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการละครเร่รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน หรือ "ละครดาวลูกไก่" ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด อบจ.พิษณุโลก ที่บ้านซำรู้ หมู่ 4 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย โดยมี นายอโณทัย  บัวขัน รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ร่วมเปิดโครงการ สำหรับ "ละครดาวลูกไก่" เป็นกลุ่มละครที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นักแสดงส่วนมากเป็นจิตอาสาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่ช่วยกันคิดเรื่องที่แสดง คิดบทละคร วางตัวนักแสดง และแสดงกันเองทั้งหมด โดยนำปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ หรือปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน มาผลิตเป็นละคร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโทษภัยและวิธีป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคเอดส์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์

นอกจากนี้การแสดงละครดังกล่าว ยังเป็นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแสดงออกที่สร้างสรรค์ มีจิตอาสาและมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสานสัมพันธ์กับชุมชนต่อไป โดยในปีนี้มีกำหนดการแสดงละครระหว่างวันที่ 11 - 14 ก.พ.2563 โดยวันที่ 13 ก.พ. จะมีการแสดงที่บ้านแยง หมู่ 1 ต.บ้านแยง และวันที่ 14 ก.พ. แสดงที่บ้านนาโพธิ์นาจาน หมู่ 1 ต.หนองกระท้าว ซึ่งการแสดงในวันที่ 11 – 12 ก.พ. ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนมาร่วมชมละครจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์  ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ