วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
: 13 ก.พ. 63
203

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง พร้อมสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ลดการเกิดภาวะโลกร้อน และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน รวมทั้งสาธิตการตรวจค่าดิน สนับสนุนสารเร่ง พด.2 น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ที่แปลงสาธิตบ้านมะขามสูง หมู่ 5 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงกว่า 100 คน

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์  ไกรโชค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ