วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / พิษณุโลก
พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
: 14 ก.พ. 63
536

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก โดยมี พระมหาธนศักดิ์  จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร, รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก และพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก พล.ท.วิเชียร  ไชยปกรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก ได้มีมติร่วมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่ากันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการของศูนย์ฯ ซึ่งได้ยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 330,840.75 บาท

ข่าว/ภาพ : ยุทธ์  ไกรโชค

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ