วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
ส.ป.ก.สุโขทัย รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
: 06 พ.ค. 63
599

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สุโขทัย จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย และผู้ใหญ่นิรุต มีสุวรรณ พร้อมเกษตรกรในเขตปฏิรูที่ดินบ้านดงพริกแจว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ป่าชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 9 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัยสนับสนุนพันธุ์มะขามป้อมจำนวน 100 ต้น พันธ์เพกาจำนวน 100 ต้น และพันธ์ขี้เหล็กจำนวน 100 ต้น รวมทั้งหมดจำนวน 300 ต้น ในการปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในครั้งนี้

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ยังกล่าวเชิญชวนหน่วยงานราชการ ทุกแห่ง ประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บรรลุเป้าหมายของกรมป่าไม้ที่ตั้งไว้จำนวน 100 ล้านต้น โดยอาศัยช่วงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ดำเนินการปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน.

ข่าว/ภาพ : วันชัย เอมสมุท