วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
ฝ่ายความมั่นคง ติดตามสร้างความเข้าใจมาตรการผ่อนปรนและคงเข้มความปลอดภัย
: 06 พ.ค. 63
360

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine )  ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยรับทราบ สถานภาพคนไทยที่เดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ.63 ซึ่งยังพักกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐ จำนวน 3,290 คน ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 2,175 คน  ทั้งนี้ ระหว่าง 6 -10 พ.ค.63 จะมีคนไทยที่ตกค้างในประเทศต่างๆ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลางและเอเชีย ทยอยเดินทางกลับเข้ามาอีก จำนวน 1,481 คน  โดยในวันนี้ จะมีเดินทางเข้ามากว่า 200 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองและกระจายเข้าพักในพื้นที่กักควบคุมโรคที่กำหนด

พล.อ.ชัยชาญ’ ได้ย้ำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นรม.และรมว.กห. ขอให้ฝ่ายความมั่นคงทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกรับการเดินทางกลับเข้ามาของคนไทยในต่างประเทศ โดยยังคงคุมเข้มมาตรการคัดกรองและกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาคของแต่ละจังหวัดที่กำหนด   พร้อมทั้ง ขอให้สนับสนุนการทำงานของแต่ละจังหวัด ช่วยสร้างความเข้าใจ กำกับติดตาม รวมทั้งแจ้งเตือนกับประชาชนและผู้ประกอบการถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำที่กำหนด 

ทั้งนี้ ให้คงความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักกับประชาชนในพื้นที่ ยังคงไม่ประมาทและยึดปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  พร้อมกันนี้ ขอให้ลงไปรับฟังและช่วยเหลือแก้ปัญหากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยความเห็นใจและเข้าใจไปด้วยกัน โดยยังต้องยึดความปลอดภัยสูงสุดของทุกชีวิตและส่วนรวมจากโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในภาพรวม.

ภาพ/ข่าว  วันชัย  เอมสมุท  / สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม