วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
นายกเมืองสวรรคโลกใจป้ำลดค่าเช่าช่วยชาวบ้าน สู้โควิด19
: 15 พ.ค. 63
309

เมื่อเวลา10.00.วันที่ 14 .. 2563 นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก .สวรรคโลก .สุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ออกมอบหนังสือ และชี้แจงทำความเข้าใจ กับผู้เช่าอาคารพาณิชย์, ร้านค้า, แผงลอยในตลาด เรื่อง การลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้เช่าอาคารพาณิชย์, ร้านค้า, แผงลอยในตลาด ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยแนวทางการช่วยเหลือในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีมติให้ลดค่าเช่ารายเดือนลง 80 เปอร์เซ็น (คงเหลือเก็บค่าเช่ารายเดือนเพียง 20 เปอร์เซ็น) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 3 เดือน

ข่าว/ภาพ : วันชัย เอมสมุท