วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
เปิดสำนักทะเบียนอัจฉริยะ รวดเร็วเพียง 3 นาที
: 03 มิ.ย. 63
3.6k

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2มิถุนายน 2563 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าฯจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักทะเบียนอัจริยะ (Drive Thru for Register) บริเวณหน้าทางขึ้นที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวรายงาน ท่ามกลางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาให้การต้อนรับ สำหรับอำเภอศรีสัชนาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง 1 ใน 3 ของจังหวัดสุโขทัย มีประชากร 9หมื่น กว่าคน แต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมาก จึงหาวิธีการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น และไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกันบนที่ว่าการอำเภอเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ตามมาตรการของรัฐบาล

จึงแยกงานบางประเภทออกมา ซึ่งที่ทำการสำนักทะเบียนอัฉริยะดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ข้อมูลและปลัดอำเภอ รอให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานคัดและรับรองเอกสารที่ไม่ซับซ้อนเช่น การคัดสำเนาทะเบียนบ้าน ,บัตรประประชาชน,สูติบัตร , ใบมรณะบัตร ,ทะเบียนสมรส ,ทะเบียนหย่า ,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น โดยประชาชนเพียงขับรถเข้ามาจอดด้านหน้าแล้วยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมแจ้งธุรกรรมที่มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ก็จะกรอกข้อมูลพร้อมสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ออกมา นำส่งให้ปลัดอำเภอเซ็นต์รับรอง แล้วชำระค่าธรรมเนียม เป็นอันเสร็จขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 นาที โดยผู้มาติดต่อราชการไม่ต้องลงจากรถเดินขึ้นไปติดต่องานบนที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการต่างพึงพอใจในความรวดเร็วในการให้บริการ.

ข่าว/ภาพ วันชัย เอมสมุท