วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
สุโขทัยทดสอบมาตราการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
: 29 มิ.ย. 63
287

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามร่วมทดสอบมาตรการ การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ การรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (ในวัน 1 กรกฎาคม 2563) ตามแนวทางการให้บริการวิถีใหม่ New Normal ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 นายชาติชาย ชื่นบาน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนนายอำเภอคีรีมาศ ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจสอบความพร้อมมาตรการการรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว วันชัย เอมสมุท / ส.น.งประชาสัมพันธ์จ.สุโขทัย