วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / สุโขทัย
หมอปราเสริฐเปิดโครงการสะดือน้ำสุโขทัยโมเดลช่วยภัยแล้ง
: 18 ก.ค. 63
576

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยดูโครงการสะดือน้ำตามนโยบายที่ให้ไว้กับรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยในวันนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวจ้อง ได้เดินทางพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการสร้างสะดือน้ำ ตามแนวทางนโยบายของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งใช้วิธีขุดดินเป็นหลุมจนถึงระดับน้ำซึม และวางวงบ่อซ้อนทับขึ้นมาโดยแต่ละหลุมจะมีท่อเชื่อมกันโรยหินก้นหลุมและรอบๆหลุม เพื่อรองรับน้ำซึมจากชั้นใต้ดินขึ้นมาแล้วสูบน้ำขึ้นมาใช้. อีกทั้งบ่อน้ำแห่งนี้ยังเป็นจุดรับน้ำจากผิวดินและสามารถทำเป็นธนาคารน้ำไว้ใต้ดินอีกด้วย

สำหรับโครงการสะดือน้ำเป็นโครงการที่ จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการทั้งสิ้น 9 อำเภออำเภอละ 10 แห่งรวมเป็น 90 แห่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 21 แห่งเสร็จแล้ว 14 แห่งที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอยและอำเภอศรีสัชนาลัย อีกทั้งได้ทำการรวบรวมภาพการทำงานจัดเป็นนิทรรศการ โดยในวันนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ. ปราสาททองโอสถนายไมตรี. ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พลเอกคมกฤช ศรียะพันธ์ ผู้กำกับดูแลโครงการ ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายบ่สะดือน้ำบ้านหนองจิกหมู่ 4 ตำบลธท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ข่าว/ภาพ : วันชัย เอมสมุท