วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
ผบ.มทบ.41 เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ประจำปี 6561 ผลัดที่ 1
: 30 เม.ย. 63
290

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 1130 ณ โรงเลี้ยงมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นทหารดีเด่น และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ผลัดที่ 1

ผบ.มทบ.41 ได้กล่าวในโอกาศนี้ ว่าขอขอบคุณทหารกองประจำการทุกนายที่เข้ารับราชการใน มทบ.41 ที่ได้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในหน่วยเป็นอย่างดีด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว ในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติตลอดระยะเวลา 2 ปี และ ในการนี้ ผบ.มทบ.41 ได้กล่าวเน้นย้ำและ ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่ได้รับการปลดประจำการกลับไปประกอบอาชีพที่สุจริตปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และเครบต่อกฎหมายบ้านเมืองสอดส่องดูแลเป็นแหล่งข่าวให้กับกองทัพ สิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และขอให้ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป.

ข่าว/ภาพ : สิวะ พันธภาค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ