วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
รอง ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วยคณะฯ นำสิ่งของอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ
: 01 พ.ค. 63
157

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 ณ มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จว.น.ศ.  พ.อ.ธนัช  ฉิมพาลี รอง ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วย คุณผกาวัลย์ แดหวา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.41, ฝสธ.มทบ.41 และสมาชิกแม่บ้านฯ เดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอาทิ อินทผาลัม , น้ำหวานเฮลูบอย , น้ำตาลทราย , ชา และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

โดยมี นายสำราญ ขวัญคาวิน โต๊ะอิหม่าม มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ ศักราช 1441 นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ในการละศีลอด

ในการนี้ รอง ผบ.มทบ.41 ได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านชะเอียน ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน, ปัญหายาเสพติด, การผ่าน เข้า - ออก ค่ายวชิราวุธ, ปัญหาการไหลของน้ำประปา และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปดำเนินการแก้ไขต่อไป.

ข่าว/ภาพ : สิวะ พันธภาค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ