วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
รอง ผบ.มทบ.41 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอินทผาลัม ให้กับมัสยิดมัสยิดดารุนนาอีมบ้านปากพูนใต้ เพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1441
: 13 พ.ค. 63
87

พันเอก ธนัช ฉิมพาลี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ อินทผาลัม, น้ำหวานเฮลูบอย , น้ำตาลทราย , นมข้นหวาน , ชา และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)  โดยมีนาย กอเด  พันทิหค  บิหลัน มัสยิดมัสยิดดารุนนาอีมบ้านปากพูนใต้ รักษาการตำแหน่งอิหม่ามของมัสยิด เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ ศักราช 1441 

ทั้งนี้เพื่อให้โต๊ะอิหม่ามได้นำแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิม ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการละศีลอด ในเดือนรอมฏอม โดยมี ฝ่ายเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 และ ประธานสมาคมแม่ทหารบก สาขา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธีฯด้วย ณ มัสยิดดารุนนาอีมบ้านปากพูนใต้ ม.9 ต.ปากพูน อ.เมือง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

ในโอกาสนี้ พันเอก ธนัช ฉิมพาลี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้สอบถามถึงปัญหาในชุมชนบ้านทุ่งโหนด อาทิ ปัญหายาเสพติด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนำปัญหาไปดำเนินการแก้ไขต่อไป.

ข่าว/ภาพ : สิวะ พันธภาค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ