วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
ธกส.ฉวางปันสุข ซื้อที่นอนลมมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง
: 01 ก.ค. 63
630

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ เลารัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับพนักงานธนาคาร ธกส.สาขาฉวาง ซื้อที่นอนลมมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยผ่านการคัดกรองจากศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง และอสม.ในพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกค้าธกส.และปันสุขให้ผู้ป่วยติดเตียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ด้านนายสุเมธ ผ่อนผัน ผู้ช่วยผู้จัดการธกส. สาขาฉวาง กล่าวว่าได้พูดคุยกันในสำนักงานถึงการทำหน้าที่ของ อสม.ที่มีต่อธนาคารธกส.สาขาฉวาง ในช่วงโรคโควิด 19 โดยมาตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาติดต่อธนาคาร จนธนาคารเห็นถึงความใส่ใจในการทำหน้าที่ จึงอยากจะช่วยอสม.บ้างจึงสอบถามความต้องการของอสม.จึงทราบว่าอสม.ยังต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงจึงอยากได้ถึงนอนลมเพื่อมอบให้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันแผลกดทับ

ธกส.สาขาฉวางจึงได้รวบรวมเงินจากพนักงานได้จำนวนหนึ่งไปซื้อที่นอนลม นำไปมอบให้ตามที่อสม.คัดเลือกมาในเบื้องต้นคือบ้านของนายลอบ เพ็งสกุล อายุ 90 ปีและนางย้วน เพ็งสกุล อายุ 92ปี สองสามีภรรยาที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่ ที่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ต .ใสหร้า อ.ฉวาง และโอกาสต่อไปธกส.สาขาฉวางจะมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงรายอื่นต่อไป.

ข่าว/ภาพ ศศิธร บุษบรรณ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ