วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการพัฒนาจากเครือข่าย KBO ออกสู่สายตาสาธารณชนให้ชมและเลือกซื้อ 25-26 ก.ค.63
: 25 ก.ค. 63
485

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการทดสอบตลาดและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2563 มีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้มีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครศรีธรรมราช (Knowledge – Based OTOP : KBO) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์/บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจได้ชมและเลือกซื้อ อาทิ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้ามัดย้อม สมุนไพรปิดผมหงอก  จมูกข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป กระเจี๊ยบแห้ง รังนก เครื่องปั้นดินเผา ชาดีปลีเชือก ไข่เค็มใบเตย ขนมไข่/ข้าวหลาม เป็นต้น โดยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อทดสอบตลาดดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จากตัวแทนระดับโซน ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาเหลือระดับจังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการจัดประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชนส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 18 ชิ้น

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากใช้ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาพื้นที่ถิ่นแล้ว ยังต้องใช้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการ การทดสอบตลาดด้วย ต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วย เช่น ผ้าทอต้องมีสีสันที่โดดเด่น มีเส้นไหมผสม มีลายที่แปลก ๆใหม่ ๆ เป็นต้น เรื่อง OTOP ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านการตลาดให้ทุกคนช่วยกันซื้อเป็นของฝากของขวัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น.

ข่าว/ภาพ สิวะ พันธภาค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ