วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช
เชิญชวนทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกโอกาส อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
: 26 ก.ค. 63
904

ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายจรัญ อินทสระ พัฒนการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช ประธานสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางวิไล จิตรเวช เป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด ได้ร่วมกันแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อร่วมกันเชิญชวนให้อารยชนชาวนครศรีธรรมราช ได้หันมาสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอของนครศรีธรรมราชในทุกวาระทุกโอกาส

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยมานานกว่า 30 ปีแล้ว จนมาถึงปัจจุบันก็ยังรณรงค์เชิญชวนอยู่ จะทำอย่างไรให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอยู่ในตัวคนแต่ละคน ซึ่งตนเองได้สวมใส่ผ้าไทยมาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้พยายามสร้างความตระหนักและสำนึกให้ทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทย ไม่ใช่ใส่ผ้าไทยเพราะคำสั่งหรือนโยบาย หรือการขับเคลื่อน โดยตนได้ทำตัวเป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันทุกโอกาส ยกเว้นงานที่จำเป็นต้องใส่ชุดเฉพาะงาน เช่น ชุดสีกากี ชุดเครื่องแบบต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน มีการใส่ผ้าพื้นเมืองกันอย่างซึมลึกแล้ว แต่ทำไมบ้านเรานครศรีธรรมราช ยังต้องขอความร่วมมือขอรณรงค์กันอีก จึงขอฝากไปคิดต่อด้วย

นายจรัญ อินทสระ พัฒนการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนสวมใส่ผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
นางวิไล จิตรเวช เป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค กล่าวว่า จาการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้แต่งกายด้วยผ้าไทย ทำให้กลุ่มสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นด้วย

ข่าว/ภาพ : สิวะ พันธภาค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ