วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคใต้ / ปัตตานี
ปัตตานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
: 05 พ.ย. 62
414

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานมอบเงินพระราชทาน ของมูลนิธิฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เข้าร่วมในพิธี

นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีมกราคม 2562 ได้มีพายุโซนร้อน "ปาบึก" พัดเข้าสู่อ่าวไทยบริเวณภาคใต้ เป็นเหตุให้นายวินัย อุดมทรัพย์ และนายซูเพียน อุดมทรัพย์ ชาวปัตตานี อาชีพชาวประมงเสียชีวิตในทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางมูลนิธิฯ จึงได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เพื่อความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมีนางรอฮานิง โวะ ผู้เป็นมารดา เป็นผู้รับ สำหรับนายวินัย อุดมทรัพย์ หนึ่งในผู้เสียชีวิต มีลูกที่กำลังศึกษาอยู่ 1 คน ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิฯ ต่อไป อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี # สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ # NNT #ILOVETHAILAND

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ