วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคใต้ / ปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา
: 05 พ.ย. 62
280

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีการก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ ทั้งราษฎรไทยพุทธ พระสงฆ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบั่นทอนและลดความน่าเชื่อถือของอำนาจรัฐ

ประกอบกับในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้หน่วยกำลัง เขตพื้นที่การศึกษา และฝ่ายปกครองได้ทบทวนและปรับแผนรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยให้โรงเรียน ครู เป็นศูนย์กลาง และให้มีการบรูณาการหน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยครู ตั้งแต่บ้าน บ้านพัก เส้นทาง และขณะทำการสอนตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาของจังหวัดปัตตานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานการรักษาความปลอดภัยครู จึงได้มีการประชุมหาข้อสรุป รับทราบปัญหาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อปรับมาตราการณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งราษฎรไทยพุทธ พระสงฆ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี # สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ