วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ภาคใต้ / ปัตตานี
รมว.ท่องเที่ยว ปิ๊งไอเดีย เตรียมแผนพัฒนา น้ำตกโผงโผง เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
: 21 ม.ค. 63
233

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายหลังเดินทางไปโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์และพี่น้อง อสม.ที่มาให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น

หลังจากนั้น รมว.พิพัฒน์ พร้อมคณะเดินทางไปยังน้ำตกโผงโผง ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และสำรวจน้ำตกโผงโผง ทั้งนี้ รมว.พิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า “หลังจากได้มาสำรวจและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาน้ำตกโผงโผงแห่งนี้ ผมคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวตำบลปากล่อ และเพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

โดยจะต้องมีการปรับปรุง อาคาร ลานจอดรถ ห้องน้ำ สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำเข้าที่ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยา​กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 ม.ค.นี้เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป.

ข่าว/ภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ