วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคใต้ / พังงา
บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมความงามอ่าวพังงา
: 04 ก.ค. 63
174

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ค.63 ในวันแรกพบว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมความงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่โดยที่บริเวณ เขาพิงกัน-เขาตาปู เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยมมาก พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมตั้งแต่ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เริ่มเปิดให้บริการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ตกค้างในประเทศเข้าเยี่ยมชม แล้วจำนวนร่วม 100 คน แยกเป็น ผู้ใหญ่ชาวไทย จำนวน 47 คน เด็กชาวไทย 5 คน ชาวต่างชาติที่ตกค้างในไทย ผู้ใหญ่ 24 คน เด็ก 11 คน ก่อนหน้านี้ทาง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตความรับผิดชอบ โดยเน้นหนักให้คงสภาพธรรมชาติและเข้ากับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

โดยนายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวว่า ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้นำบุคลากรของทาง อุทยานฯเองเข้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซม ทางเดินเท้า ลดความลาดชัน ป้องกันแนวอันตราย กั้นรั้วบริเวณเชิงผา ปรับสภาพทางเดินเท้าให้เข้ากับธรรมชาติทางทะเลมากที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้เน้นหนักมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐาน ทั้งข้อบังคับจากกระทรวง กรมอุทยานฯ ทางจังหวัด และ สาธารณสุข

ข่าว/ภาพ บรรณารักษ์  จิวะนันทประวัติ