วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคใต้ / พัทลุง
นายก อบจ.พัทลุงสุดเจ๋งควักเงินส่วนตัว 86,652 บาท เพื่อจัดถุงยังชีพมอบเป็นกำลังใจผู้นำศาสนาอิสลามที่ร่วมกันเผ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
: 21 พ.ค. 63
721

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เผยว่า เมื่อตอนเย็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมกับ ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง คณะผู้บริหาร อบจ.พัทลุง และนายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้ร่วมกันจัดมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีฐานะยากจน ที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อขอความช่วยเหลือจาก อบจ.พัทลุง จำนวน 527 ครอบครัว 

ซึ่งทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวพี่น้องชาวไทยมุสลิมดังกล่าวนี้ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยตนและคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอครัวดังกล่าวนี้ให้กับผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้เดือดร้อนต่อไปแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวผู้ยากไร้และยากจนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง อบจ.พัทลุง เพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามจากพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 527 ครอบครัว และในโอกาสดังกล่าวนี้นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ได้ใช้งบประมาณส่วนตัว จำนวน 86,652 บาท ในการจัดถุงยังชีพมามอบให้ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ จำนวน 174 มัสยิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ ด้วย เพราะที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวนี้ได้เสียสละเวลาร่วมกับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง.

ข่าว/ภาพ : สุธรรม คงเพชร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ