วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
ภูเก็ตเตรียมติดตั้งเครื่องเทอโมสแกน ระบบอินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยระยะแรกมีการติดตั้งบริเวณขาเข้าจำนวน 2 เครื่อง
: 23 มี.ค. 63
426

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ณ จุดตรวจทางบกที่ด่านตรวจท่าฉัตรชัย อ. ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งได้ทดลองดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มี.ค.63 ที่ผ่านมา พบว่ามีการดำเนินการ ตรวจยานพาหนะทุกชนิดจำนวนกว่า 8,000 คัน คนกว่า 19,000 คนโดย ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งส่งผลต่อการจราจร ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองติดขัดเป็นอย่างมาก   

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากมีการทดลอง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ทางจังหวัดจึงได้ปรับแผนในการดำเนินการที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าว โดยการนำเครื่องเทอโมสแกน ระบบอินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยระยะแรกมีการติดตั้งบริเวณขาเข้าจำนวน 2 เครื่อง เพื่อที่ให้การตรวจทำได้แม่นยำที่สุด และเพื่อแก้ปัญหารถติด จะมีการจัดที่จอดรถไว้รองรับ สำหรับการตรวจคัดกรอง อย่างไรก็ตามการตรวจทุกคนจะต้องลงจากรถ เพื่อเดินผ่านเครื่องเทอโมสแกนแบบอินฟาเรด ส่วนคนขับรถจะต้องขับรถไปจอดในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องติดตามตัวเป็นผู้ตรวจสอบ

นาย สุพจน์ กล่าวต่อไปว่า ในการตรวจคัดกรองหากพบว่า คนขับหรือผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถมีไข้สูง 37.3 องศา ทางภาครัฐก็มีแผนในการจัด หากป่วยจะนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินไปส่งที่โรงพยาบาลถลาง หากเป็นคนขับรถส่วนตัว และคนที่มาด้วยไม่สามารขับรถได้ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ขับรถให้ ส่วนกรณีคนขับรถโดยสารขนาดใหญ่ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ประสาน ไปยังเจ้าของรถแล้ว โดยทุกบริษัทจะจัดคนขับรถและรถสำรองไว้ให้เปลี่ยนรถในทันที

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะจากการตั้งด่านตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและรถติดเป็นเวลานาน ทางจังหวัดจึงต้องขออภัยประชาชนทุกคน แต่เพื่อให้การป้องการนำเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ ทางจังหวัดจึงต้องมีมาตรการต่างๆ ในการป้องการแพร่ระบาดอย่าง เข้มงวดตลอดไปจนกว่าเหตุการณืจะเข้าสู่ภาวะปกติ.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ