วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคใต้ / ยะลา
มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มในวันเปิดเรียนวันแรกที่ยะลา ในขณะที่พบนักเรียนสวมแมส-เฟสชิล ลายการ์ตูนน่ารัก
: 01 ก.ค. 63
91

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563  ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ว่า ได้มีบรรดาผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลาน เดินทางมาส่งที่โรงเรียนกันเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนอนุบาลยะลา และคณะครู ได้จัดจุดคัดกรองที่บริเวณประตูหน้าโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องจุ่มเท้าในถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย  ซึ่งเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนในวันนี้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือเฟสชิล ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสังเกตบรรดาเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลา ที่เดินทางมาเรียนหนังสือในวันนี้ พบว่า มีการนำเฟสชิลที่มีลวดลายการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบมาสวมใส่กันจำนวนหลายคน รวมทั้งหน้ากากอนามัย ที่มีลวดลายการตูน หรือลวดลายสวยงาม นำมาสวมใส่กันเป็นจำนวนมากด้วย

นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนเองพร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรน่า 2019 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดยะลา โดยภาพรวมในช่วงเช้านี้ สำหรับการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 63 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1   ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิท19  ซึ่งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจล  การเว้นระยะห่าง ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน อาหารกลางวัน กิจกรรมการละหมาด รวมทั้งการฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อม  ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ก็พบว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากคณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาอำนวยความสะดวก ถือว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมมาก.

ข่าว/ภาพ วีระยุทธ แสงโนรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ