วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
จังหวัดระนองเฝ้าติดตาม และยกระดับมาตรการคัดกรองไวรัสโคโรนา
: 27 ม.ค. 63
6.6k

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 12.20 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ท่าอากาศยานระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามภารกิจ ในการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรนา ที่ สนามบินจังหวัดระนอง ซึ่งเป็น 1 ในมาตราการของจังหวัดระนองในการเฝ้าระวัง โดยเที่ยวบินนี้ เป็นเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมือง-ระนอง มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 176 คน ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้โดยสารที่มีอาการไข้หรือผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้ยกระดับและเพิ่มมาตรการคัดกรองตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งระนองเป็นจังหวัดชายแดน ถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย แต่ก็มีการดำเนินการตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับชาวระนองและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้โดยสารในวันนี้ก็มีความเข้าใจดี และเป็นการป้องกันการตื่นตระหนก รวมถึงมีสติในการบริโภคข่าวสาร ซึ่งได้มีการวางมาตรการตามจุดต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ จุดตรวจด่านตรวจต่างๆ ของจังหวัดระนองอีกด้วย

ด้าน นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขระนอง กล่าวว่า ขณะนี้มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทุกวัน และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานบริการ ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ห้องแยกโรค ยา และเวชภัณฑ์ การทบทวนซักซ้อมแนวทางตามมาตรการต่าง ๆ รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ รีสอร์ทที่พัก ให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันป้องกันตนเอง และหากมีอาการสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงทันที เพื่อให้การควบคุมและป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

"สำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่ต้องตื่นตระหนก โดยหากพบผู้มีอาการที่ต้องสงสัย เช่น ไข้สูง 38 องศา มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ เหนื่อยหอบ และหลังมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น หรือใกล้เคียง หรือสัมผัสผู้ป่วย 14 วัน จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนการป้องกันโรค ก็ให้ใช้หลัก กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากป้องกันโรค ซึ่งมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองจะมีต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย" นายแพทย์สาธิต กล่าว

สำหรับท่าอากาศยานระนองเป็นสนามบินภายในประเทศ มีสายการบินที่เปิดทำการ 2 สายการบิน ทำการบินระหว่างระนอง-ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) วันละ 3 เวลา คือ เช้า เที่ยง และเย็น โดยทางเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการเฝ้าระวังและคัดกรองไวรัสโคโรนา ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

ข่าว/ภาพ  อัครชัย เอกพันวงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ