วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
: 25 ก.พ. 63
504

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ที่เกาะสินไห ม.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ และมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พลเรือตรีมงคล ประยูรศุก รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอก ดร. นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการ

นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กซึ่งควรได้รับบริการด้านการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยได้ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจัดให้มีการตรวจรักษาสุขภาพฟันให้กับเด็กอายุ 8-18 ปี  ที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห และรพสต.เกาะสินไห โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เกิดจากหลายภาคส่วนผนึกกำลังร่วมกัน อาทิ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) โดยโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์นี้

โดยในวันนี้มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเกาะสินไหด้วย สำหรับบ้านเกาะสินไหมีประชากรราว 2,000 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล 1 แห่ง และโรงเรียนบ้านเกาะสินไห เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 335 คน.

ข่าว/ภาพ  อัครชัย  เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ