วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
เสมา3 ชงนโยบายการเรียนการสอน Online ฟรี!! ฝ่าวิกฤตไวรัส โควิด-19
: 08 มี.ค. 63
786

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองว่า "ตนมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน รวมถึงการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 โรงเรียน เพราะหากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ดีขึ้น จะกระทบไปถึงการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ของปีการศึกษา 2563 จนทำให้นักเรียนไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้ เนื่องจากโรงเรียนต้องปิดเรียนเป็นบางช่วง จึงคิดว่า การเรียน Online จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ได้ ซึ่งสำหรับการจัดการสอนสายสามัญ ในระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยม โดยระบบออนไลน์จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้

ซึ่งจากการสำรวจโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มีการจัดทำสื่อออนไลน์ไว้ประกอบการเรียนการสอนอยู่แล้วในบางวิชา หรือบางสาระวิชาก็ใช้เสริมทักษะและจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของตนเอง ทั้งแบบ Online และ Offline โดยตอนนี้มีโรงเรียนเอกชนประมาณ 10 แห่ง ที่มีระบบ Online ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือโรงเรียนต้นทางแล้วจำนวน 5 โรงเรียน ที่พร้อมให้บริการการจัดการศึกษา Online ฟรี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของชาติด้วย ได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวล (ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ตามโครงการ Virtual School) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้รับความร่วมมือในการอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนสามัญทั่วประเทศกว่า 4,000 โรงเรียน ใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าระบบการเรียน Online จะช่วยให้การจัดการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนผ่านวิกฤตช่วงไวรัสโควิด-19 ไปได้

โดยเด็กๆ เรียนที่บ้านปลอดภัย ได้ความรู้ และในอนาคตโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศจะเป็นโรงเรียนแม่ข่ายกับโรงเรียนต้นทาง กรณีที่ขาดครูผู้สอน ขาดผู้เชี่ยวชาญ หรือสื่อบางสาขาวิชา จะสามารถใช้บริการจากโรงเรียนต้นทางได้ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย.

ข่าว/ภาพ : อัครชัย เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ