วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคใต้ / ระนอง
จังหวัดระนองคุมเข้มโควิด-19 สั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ด่านพรมแดน 14 วัน
: 20 มี.ค. 63
422

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยวาระที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงแม้ว่าจนถึงวันนี้จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อแต่อย่างใด แต่หลาย ๆ จังหวัดได้มีผู้ติดเชื้อกันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อจากสถานบันเทิง และสนามมวย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับ โดยให้ทุกภาคส่วนทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์จะที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 3.ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 4.ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านมาตรการป้องกัน และ 6.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนออง มีมติเห็นชอบให้สถานบริการ และสถานที่ต่าง ๆ ในทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดและปิดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 2 เมษายนนี้ ซึ่งประกอบด้วย สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านที่เข้าข่ายกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ผับ บาร์ สถานที่บริการนวดทุกประเภท ธุรกิจสปา ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รวมไปถึงสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่ายคือ สนามกีฬาของรัฐ สนามมวย สนามชนไก่ โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกำลังกายเอกชน (ฟิตเนส) โรงเรียน สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของกิจการอื่นที่ยังดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดชุมชน และตลาดคนเดิน ให้มีมาตรการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการบริการจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมืออย่างเพียงพอ รวมถึงพนักงานให้สวมหน้ากากอนามัย

โดยในที่ประชุมยังได้รับทราบถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในการสั่งปิดด่านพรมแดนในทุกจุด โดยให้เหลือเพียงด่านถาวรเพียงด่านเดียว ซึ่งจังหวัดระนองมีด่านพรมแดนไทย-เมียนมา เป็นด่านถาวร 3 จุด คือด่านท่าเรือสะพานปลา ด่านศุลกากร และด่านแกรนด์อันดามัน ทางคณะกรรมการได้มีมติให้คงด่านท่าเรือสะพานปลาไว้เพียง 1 จุด ส่วนที่เหลือให้ปิดทั้งหมดทุกด่านถาวร และด่านพิเศษทุกจุดในทุกอำเภอเป็นเวลา 14 วันด้วย.

ข่าว/ภาพ อัครชัย เอกพันธ์พงศ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ