วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี
รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ รับฟังปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน แก้ขัดแย้งอ่าวบ้านดอน ด้านผู้ว่าฯแจ้งเตรียมรื้อขนำกว่า 800 หลัง
: 06 มิ.ย. 63
469

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนาวาเอกวศากร สุนทรนันท์ รอง ผอ.ศรชล.ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ โทมุสิก ป้องกันจังหวัด ,  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 , ประมงจังหวัด และเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมรับฟังปัญหาความต้องการจากตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านและผู้นำชุมชนที่อยู่บริเวณอ่าวบ้านดอน ประมาณ 50 คน เพื่อนำข้อมูลไปแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและความขัดแย้งการแย่งชิงหอยแครงในอ่าวบ้านดอน โดยที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ที่จะร่วมกันพูดคุยหารือแก้ไขปัญหา โดยใช้หารือนานกว่า 2 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านและผู้นำชุมชน เห็นพ้องร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอนที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีผู้ประกอบการเลี้ยงหอยด้วย แต่จะต้องดำเนินการอยู่นอกพื้นที่จากชายฝั่งประมาณ 1,500 เมตร พร้อมให้แต่ละอำเภอมี อ.เมือง , พุนพิน , ไชยา , ท่าชนะ , ท่าฉาง และ อ.กาญจนดิษฐ์ เสนอตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านอำเภอละ 10 คน รวม 60 คนมาเพื่อร่วมหารือในครั้งต่อไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหารือร่วมกันทุกฝ่าย โดยหลังจากเชิญกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมาหารือแล้ว หลังจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการเลี้ยงหอย , กลุ่มอนุรักษ์,นักกฎหมาย , เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และอาจจะต้องมีการเปิดประชาพิจารณ์ ซึ่งจะนำข้อมูลแต่ละกลุ่มนำมาใช้ในการพิจารณาจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเดินร่วมต่อไปกันได้และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืน

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลผระโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล)จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน ได้หารือร่วมกับ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะ ผอ.ศรชล.ภาค2 และนายมีศักดิ์ ภักดีพง อธิบดีกรมประมง ในประเด็นข้อกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำโดยเฉพาะขนำที่พักและคอกหอยในอ่าวบ้านดอนกว่า 800 หลัง ซึ่งระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ อ.เมือง อ.พุนพิน จากนั้นจะไปยังในพื้นที่อื่นๆทั้ง อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง รวมพื้นที่ 6 อำเภอ ขณะนี้ได้ดำเนินการปิดประกาศให้ผู้ที่ก่อสร้างดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเองก่อน หากดื้อเพ่งจะขอใช้อำนาจศาลบังคับต่อไป

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรและสาธารณะประโยชน์ในอ่าวบ้านดอน ในฐานะประธานคณะกรรมการประมงจังหวัดได้ยกร่างข้อกำหนดเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงทางวิชาการ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน , ตัวแทนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , นักวิชการด้านการประมง ,นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายกฏหมายที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชน หรือนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“คณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและแนวทางการจัดการทรัพยากรและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของทุกฝ่ายโดยไม่มีข้อขัดแย้งในอนาคตเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการประมงจังหวัดพิจารณาร่วมกัน ส่วนกรณีที่มีนำเสนอข่าวทำนองว่า ตนและนายทหารระดับสูงในกองทัพภาค 4 ได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงหอยแครง ขอยืนยันว่าตนไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นและเป็นผู้สั่งให้รื้อหลักเขตของผู้เลี้ยงออกจากเขตอนุรักษ์ 1,000 เมตรด้วยตัวเองให้เป็นที่สาธารณะให้ชาวบ้านได้เข้าทำกิน ซึ่งได้ชี้แจงเป็นหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาแล้ว” นายวิชวุทย์ กล่าว

ข่าว/ภาพ อภิชญาฎา เพชรรัตน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ