วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี
เปิดเวที ในการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น สื่อสารสร้างการรับรู้ ของชุมชน ที่จะปรับตัวการท่องเที่ยวแบบ New normal หรือการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย
: 08 มิ.ย. 63
421

จากสถานการณ์ (COVID-19) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 63 นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียมรายการโทรทัศน์ รายการ “แหลงข่าวชาวใต้”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT SOUTH ประเด็น สร้างการรับรู้ วิถีชีวิตแนวใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ผู้ร่วมรายการ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยทรัพย์ ณ บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 4 ต. ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างเป็นทางการ วันที่ 6 พฤศจิกายน  2561 ที่นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปล่อยปูดำ การล่องเรือชมป่าชายเลน สินค้าของดีในชุมชนเช่น กะปิ ขนมจาก ใบจาก อาหารพื้นถิ่น ปัจจุบันมีร้านกาแฟนายบ้าน ซึ่งมีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเลม็ด ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมวิถี ชุมชนท้องทุ่ง ถิ่นกำเนิดข้าวหอมไชยา และไข่เค็มไชยา ที่สำคัญมีอาหารเมนู ท้องทุ่งคอยต้อนรับสำหรับมื้อเที่ยง เมนูเด็ดคือปลาหมอจุกเคย หรือปลาหมอทอดใส่กะปิในท้องนั้นเอง โดยที่นี้มีนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา ให้การต้อนรับพร้อมร่วมเสวนาพูดคุยแนวทางการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หลังสถานการณ์ โควิด 19 หายไป

จากนั้นลงพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน  ร้านสินค้าโอทอป เช่นชุมชนทอผ้าไหม พุมเรียง (ผ้าไหม  ป้าหวันดารา หวันมุกดา หมู่ 2 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา แวะถ่ายภาพแหลมโพธิ์พุมเรียง ชื้อหอยกลับบ้านที่แหลมโพธิ์ และแวะสักการะพระบรมธาตุไชยาเป็นต้น.

ข่าว/ภาพ อภิชญาฎา เพชรรัตน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ