วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี
ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอชัยบุรี
: 11 ก.ค. 63
229

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ที่ สำนักสงฆ์บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการปฏิบัติงานหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ และทีมอาสาสมัครสายสนับสนุนอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน คือ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย ตรวจหาสารเคมีในเลือด ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และการคมนาคมไม่สะดวก นอกจากนี้ มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน.

ข่าว/ภาพ : อภิชญาฎา เพชรรัตน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ