วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคอีสาน / ขอนแก่น
ผู้ว่าฯขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
: 13 พ.ย. 62
930

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า อำเภอบ้านแฮด, อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว อำเภอชนบท และบึงกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า บ้านแฮด ซึ่งอิทธิพลจากพายุโพดุล เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าจนเต็มความจุอ่าง คือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเพียงพอในการบริหารจัดการน้ำไปจนถึงฤดูฝนหน้าได้ ซึ่งแก่งละว้ายังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยง พื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา มีปริมาณความต้องการใช้น้ำ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำจนเข้าสู่ฤดูฝนไปได้ 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้สั่งการให้อำเภอ และท้องถิ่น ประสานการทำงานร่วมกัน ให้ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ให้คำแนะนำประชาชนในการทำอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้ชดเชยในส่วนที่เสียไปจากการประกอบอาชีพเดิมที่ทำอยู่ และให้มีการจ้างงานแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในช่วงหน้าแล้งอีกทางหนึ่งด้วย.

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ