วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563
ภาคอีสาน / ขอนแก่น
จัดงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
: 14 พ.ย. 62
522

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562

สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน มีสุขภาพดี ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม กับชุมชน พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อสม. ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม ส่งเสริมให้ อสม. ได้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการสร้างสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน และสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งการเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเสื้อสามารถสำหรับ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2652 บูธนิทรรศการแสดงผลงาน อสม. ดีเด่น กิจกรรมการออกกำลังกาย และการจับสลากรางวัลสำหรับ อสม. โดยมี อสม.  เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมกว่า 200 คน

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ