วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคอีสาน / ขอนแก่น
นายก อบจ.ขอนแก่น ทำพิธีเปิดถนนระหว่างหมู่บ้าน ชาวดีใจร่วมงานจำนวนมาก
: 29 ม.ค. 63
772

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางแบบเคพซีล เส้นทางจากบ้านแวงน้อย หมู่ 1 -บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ 2 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งสะพานดังกล่าว เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมกันระหว่าง 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายที่ทาง อบจ.ข่อนแก่น มีความห่วงใย และต้องการสร้างความเจริญให้กับชุมชนอยู่แล้ว โดยมี นายคำพันธ์ พรหมวงศ์ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และชาวบ้านมาร่วมพิธีด้วยความดีใจ และขอขอบคุณทาง อบจ.ข่อนแก่น เป็นจำนวนมาก.

ข่าว/ภาพ  สมบูรณ์ นาสาทร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ