วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563
ภาคอีสาน / ขอนแก่น
นายก อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าซ่อมแซม-และสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
: 06 ก.พ. 63
230

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ นางกว้าง  วรพัฒน์ ณ บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพลวง ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้มี นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง  พันโท นิพนธ์ พุดละ สัสดีอำเภอภูเวียง ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ร้อยโท ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ศักดิ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เผยว่า การสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้นี้ เนื่องจาก ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น เกิดปัญหาการว่างงาน ประชาชนตกงานไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน อบจ.ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา มีเป้าหมายซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผู้ยากไร้จะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป.

ข่าว/ภาพ  สมบูรณ์ นาสาทร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ