วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ผอ.โรงเรียนชาย ยืนยันความพร้อมในการเปิดภาคเรียนหลังปลดล็อคโควิด-19
: 11 มิ.ย. 63
247

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นาย ศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล(โรงเรียนชายประจำจังหวัด) ออกมายืนยันถึงความพร้อมของโรงเรียน ที่จะเปิดเทอมใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้ ว่า โรงเรียนชายเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ผู้ปกครองให้ควาไว้วางใจมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีการศึกษา มีนักเรียนเดินทางมาทำการสอบแข่งขัน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนชาย เป็นจำนวนมาก แต่โรงเรียนชายสามารถรับนักเรียนเข้าเรียน ได้เพียงปีการศึกษาละ3,000คนเท่านั้น ในด้านของการดูบุตรหลานของผู้ปกครอง โรงเรียนจะให้ความสําคัญควบคู่กันไปกับคุณภาพของด้านวิชาการ ซึ่งผู้ปกครองกับทางโรงเรียนจะเชื่อมข้อมูลผูกโยงเครือข่ายทางสมาร์ตโฟน เพื่อส่งข้อมูลกันตลอดเวลา โดยข้อมูลต่างๆที่ทางโรงเรียนเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนจะไม่ทราบ ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชาย จึงเป็นเสมือนผู้ปกครองเป็นครูด้วย ส่วนในช่วงที่เกิดปัญหาโรคโควิดระบาดนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการป้องกันตามหลักวิชาการและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ออกมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไปแล้วโดยมีการออกแบบการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ และบุคคลากร ห้องเรียนจะจัดที่นั่งไว้เพียงห้องเรียนละ20ที่นั่ง เว้นระยะห่าง กระจายที่นั่งออกมานอกห้องบางส่วน การคัดกรองจะมีเจ้าหน้าทีพนักงานลูกจ้าง และรด. ช่วยคัดกรองก่อนที่ทุกคนจะก้าวเท้าเข้ามาในเขตโรงเรียน ซึ่งจะเข้าออกได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น จากนั้นเมื่อถึงห้องเรียน นักเรียนและครูจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอีกรอบ ก่อนทำการเรียนการสอน 

นาย ศราวุธ สิงหาราโท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน ขณะนี้คือมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนชาย เป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงเรียนก็ต้องปฎิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารไปในทางที่คลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง กรณีเด็กฝาก หรือการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะต่างๆ ซึ่งในวันนี้ตนก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการ ปปช.ที่เดินทางมารับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากโรงเรียนชายเป็นโรงเรียนที่บรรดาผู้ปกครองผิดหวังจากการนำบุตรหลาน เข้ามาเรียนก็จะเกิดความไม่สบายใจ และสื่อความหมายไปในทางที่ผิดๆ ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณมีน้อยเช่น รัฐกำหนดให้ 3,500-3800 ต่อคน/ปีในอดีต ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ให้กับเด็กๆในแต่ละภาควิชาเรียนเลย จึงขอฝากผ่านสื่อไปทางรัฐบาลได้พิจารณา จัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่ออนาคตของเด็กและอนาคตของประเทศชาติด้วย.

 ภาพ/ข่าว วรากร /ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ