วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบ "บ้านปันรักจังหวัดชัยภูมิ'' ที่ชาวบ้าน วัด ราชการ ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันสร้างให้ครอบครัว เด็กชาย ณัฐพล บุญแจ่ม หลังประสบกับพายุพัดถล่มบ้านพังเสียหาย
: 18 มิ.ย. 63
166

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบบ้านปันรัก  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนาง วันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  นาย สิทธา  ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยราชการ วัด และ จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกันทำพิธีมอบและแสดงความยินดีกับครอบครัว ของเด็กชาย ณัฐพล  บุญแจ่ม ที่ได้รับมอบบ้านปันรักในวันนี้

นาย สิทธา  ภู่เอียม  นายอำเภอเทพสถิต กล่าวว่า  “บ้านปันรัก จังหวัดชัยภูมิ  เกิดจากความรัก  ความเมตตา  การช่วยเหลือเจือจุนกันไม่ทิ้งกันของคนในสังคม  โดยชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง  ตำบลห้วยยายจิ๋ว   เทพสถิตฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นร่วมกันว่า  ครอบครัวของเด็กชายณัฐพล  บุญแจ่ม บ้านเลขที่ 47 หมู่ 18  บ้านหนองผักบุ้ง  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  มีสมาชิกในครอบครัว ถึง 8คน  อยู่ในสภาพที่แร้นแค้น  ลำบาก  ยากจน  สมาชิกในครอบครัวหลายคนเจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

อีกทั้งบ้านที่พักอาศัยก็ผุพัง  ทรุดโทรมหลังประสบกับพายุเมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าสงสาร  ชุมชนลงความเห็นว่าควรได้รับความช่วยเหลือ  สร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวนี้   ในลักษณะ  ครูเมตตา  พระสงฆ์กรุณา ชุมชนจิตอาสา  ราชการช่วยเหลือดูแล  จึงได้ลงมือจัดทำโดยจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณประเดิม 30000 บาท ชมรมกำนันผู้ใหญ่ 7000 บาท อบต.ห้วยยายจิ๋ว 5000 บาท  อำเภอเทพสถิต 5000 บาทเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทองสนับสนุนสีทาบ้าน  ชุมชนและจิตอาสาช่วยแรงงาน อาหารและเครื่องดื่ม  ดำเนินการจนสำเร็จสวยงาม รวมระยะเวลาดำเนินการ 9 วัน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า นี่คือต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง คือการที่ชุมชนและหน่วยราชการ วัด โรงเรียนดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน บุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้เห็นผลทันตา วันนี้ทุกคนมีความสุข สังคมก็สุขด้วย นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นต่อไป ด้านแม่ของเด็กชายณัฐพล บุญสุข ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวกล่าวทั้งน้ำตาว่ารู้สึกปลื้มปิติ และขอบคุณทุกคนที่เมตตาครอบครัวตนไม่ทอดทิ้ง ให้ความช่วยเหลือ จะขอสำนึกในบุญคุณตลอดไป.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ